Nouveau : contrats de bail commercial à court terme pour les commerçants bruxellois
Au Moniteur belge du 9 septembre 2019, une ordonnance de la Région bruxelloise concernant le bail commercial à court terme a été publiée (voir Ordonnance du 25 avril 2019 sur la location commerciale à court terme, M.B. du 9 mai 2019). Ces contrats de location commerciale à durée courte sont là pour satisfaire les pop-up stores qui en effet n’ont qu’une durée de vie courte. Les nouvelles règles s’appliquent à partir du 19 mai 2019.

UBO ONE MORE TIME

 08/07/2019 | Thierry DECOSTER | Articles
De vakantie staat in het vooruitzicht en niemand wenst reeds te denken aan de regels die vanaf september op ons afkomen.En toch is de vakantieperiode misschien een opportuniteit om eens rustig de checklist voor het UBO register te overlopen.
De schulderkentenis in het oude en nieuwe bewijsrecht
De schulderkentenis is een eenzijdige rechtshandeling waarbij iemand van u geld leent en waarvoor u toch een geschrift wenst op te maken opdat eens er niet zou worden terugbetaald u een sluitend document voorhanden heeft om voor een rechtbank terugbetaling te eisen.In aansluiting op onze eerdere publicatie, laten wij u hierbij een vergelijking geworden tussen enkele nieuwe en oude (nog steeds in voege zijnde) bewijsregels.
La dépendance économique enfin intégrée en matière B2B
Le Parlement a voté le 21 mars 2019 dernier une nouvelle législation qui va révolutionner les contrats entre entreprises.D’une part, le concept de dépendance économique est intégré dans le code de droit économique qui vient s’ajouter à l’interdiction d’accords restrictifs de concurrence et l’interdiction d’abus de position dominante.

Belgen betaalden meer voor Jupiler

 03/06/2019 | Lucas LENAERTS | Articles
Belgen betaalden meer voor Jupiler
AB INBEV heeft een boete van 200 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie voor misbruik van machtspositie. Het bedrijf belemmerde bewust de grensoverschrijdende verkoop tussen Nederland en België, waardoor de Belgische consument meer moest betalen voor Jupiler tussen 2009 en 2016.
Showing 100 - 105 of 156 (Page 21)

Blog Search

Categories

Recent Articles