GDPR: het Marktenhof kan de gegevensbeschermingsautoriteit terugfluiten
De Belgische GDPR-wet van 30 juli 2018 en de toeziende instantie (de GBA) bestaan nu reeds een tijdje. Bij de oprichting van de GBA (bij wet van 03/12/2017- B.S. 10/01/2018) werd voorzien in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van de GBA.
Le fisc met des bâtons dans les roues des conjoints qui ont planifié leur succession à l'aide de contrats d'assurance-vie
Le 7 janvier, la circulaire 2021/C/2 relative à l’art. 8 du Code des droits de succession et à la taxation applicable selon divers types de contrat d’assurance-vie a été publiée. Cette circulaire est applicable à tous les décès à partir du 1er septembre 2018 et a pour effet de rendre rétroactivement la planification successorale par le biais d'une assurance vie entre époux beaucoup moins avantageuse.
De fiscus gooit roet in het eten van echtgenoten die hun successie planden via een levensverzekering
Op 7 januari werd de Circulaire 2021/C/2 betreffende art. 8 van het Wetboek der successierechten en de toepasselijke belastingheffing voor diverse types van levensverzekeringsovereenkomsten gepubliceerd. Deze circulaire is van toepassing op alle overlijdens vanaf 1 september 2018 en heeft tot gevolg dat de succesplanning via een levensverzekering tussen echtgenoten op retroactieve wijze veel minder gunstig wordt.

La preuve par et contre les entreprises

 15/01/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
La preuve par et contre les entreprises
Les nouvelles règles en matière de preuve (contenues dans le livre 8 du Code civil) sont entrées en vigueur le 1ier novembre 2020.

Bewijs door en tegen ondernemingen

 15/01/2021 | Thierry DECOSTER | Articles
Bewijs door en tegen ondernemingen
De nieuwe bewijsregels (vervat in Boek 8 van het B.W.) zijn in werking getreden op 01/11/2020.

Blog Search

Categories

Recent Articles